Chceli by sme Vám oznámiť, že počas obdobia 03.07.2023 - 14.07.2023 a rovnako 28.08.2023 - 01.09.2023 sa na našom pracovisku nebude ordinovať z dôvodu dovolenky.
Oznamujeme že dňa 31.5.2023 nebudeme ordinovať v ambulancií v Novom Meste nad Váhom.

HPV vírus

V poslednom čase sa zvyšuje počet mužov a žien nakazených vírusmi. Prevažne sa jedná o HPV vírusy, ktoré môžu byť aj tzv. onkogénne, teda môžu spôsobovať vznik rakoviny krčka maternice. Tieto vírusy sú prenášané v mužskom predkožkovom vaku, teda v mužskej predkožke. Pomocou najmodernejších diagnostických metód dokážeme zistiť prítomnosť vírusov v predkožkovom vaku, určíme presný typ vírusu, ktorý pacienta obťažuje, a dokážeme ich vyliečiť - najlepšie pomocou obriezky. Ide naozaj o jednoduchý, ale hlavne bezpečný a účinný prostriedok v rukách lekárov a pacientov v boji proti vírusovým infektom predkožky a mužských pohlavných orgánov. Nezanedbateľnou výhodou mužskej obriezky je aj lepšia ochrana partnerov pred HPV vírusmi. V mnohých vedeckých štúdiách bol popísaný nižší výskyt nádorov penisu po odstránení predkožky.

Obriezka je tak zárukou čistoty a predchádzaniu rôznych pohlavných infekcií.

Pacienti uvádzajú, že ich pohlavný styk je plnohodnotnejší.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.