Plastika uzdičky

Plastika uzdičky alebo frenuloplastika je pár minút trvajúci zákrok, pri ktorom prerušíme /pretneme/ prerežeme frenulum /uzdičku/. Uzdička je kožná duplikatúra/ štruktúra, ktorá spojuje žaluď /glans/ a predkožku /prepucium/. V uzdičke prechádzajú nervové zakončenia, ktoré sú zodpovedné za vzrušivosť. Ich prerušením dokážeme častokrát oddialiť ejakuláciu a pomôcť v liečbe predčasnej ejakulácie. Zriedkavejšie sa realizuje plastika uzdičky po ruptúre, po roztrhnutí uzdičky.

Zákrok trvá maximálne 5 minút, realizuje sa v lokálnej anestézii, bez nutnosti hospitalizácie.

V prípade záujmu o frenuloplastiku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.