Upozornenie na podvrh, meno MUDr.Romana Sokola, PhD., MPH bolo zneužité na klamnú reklamu v časopise Health Life. Celé vyjadrenie k situácií nájdete tu.

Cenník

Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera zdravotná poisťovňa
27 Union zdravotná poiusťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť platobnou kartou cez platobný terminál.

Cenník služieb

Biofeedback 1 aplikácia 40.00 €
Biopsia prostaty 50.00 €
Extrakcia JJ stentu pomocou klieští 75.00 €
Extrakcia magnetického stentu 50.00 €
Flexibilná cystoskopia ženy 30.00 €
Flexibilné cystoskopia muža 30.00 €
HPV vyšetrenie 100.00 €
Intravesikálna liečba, materiál 15.00 €
Intravesikálna liečba, materiál 20.00 €
Komplexný management pacienta 1 20.00 €
Komplexný management pacienta 2 30.00 €
Komplexný management pacienta 3 40.00 €
Komplexný management pacienta 4 50.00 €
Komplexný management pacienta 5 100.00 €
Konzultácia k zdravotnému stavu 1 50.00 €
Konzultácia k aplikácii Karon aj s materiálom 100.00 €
Konzultácia k erektilnej dysfunkcii 50.00 €
Konzultácia k chronickej prostatitíde 50.00 €
Konzultácia k predčasnej ejakulácii 50.00 €
Konzultácia k zdravotnému stavu 2 100.00 €
Konzultáciu mailom bez fotodokumentácie 50.00 €
Konzultáciu mailom so zaslaním fotodokumentácie 100.00 €
Management liečby Ca prostaty 1 15.00 €
Management liečby Ca prostaty 2 20.00 €
Management liečby LOH 15.00 €
Management, nastavenie liečby IUR 15.00 €
Odber krvi, moču a ejakulátu 5.00 €
Oxidačný test spermií 100.00 €
Rázové vlny 1 aplikácia 200.00 €
s P2PSA 100.00 €
Spermiogram 1 50.00 €
Spermiogram 2 70.00 €
Spermiogram 3 100.00 €
Transrektálna USG 20.00 €
Urodynamické vyšetrenie , materiál 50.00 €
Urodynamické vyšetrenie za účelom posúdenia ID 100.00 €
Uroflowmetria, dotazníky, PMR 15.00 €
USG – abdomen a semenníkov 15.00 €
Vyhodnotenie CT , MRI 15.00 €
Výmena mesačného permanentného katétra 15.00 €
Výmena permanentného katétra doma 50.00 €
Výmena silikónového permanentného katétra 20.00 €
Vyšetrenie dieťaťa , doplatok 10.00 €
Vyšetrenie dieťaťa, deliberácia, USG ,doplatok 15.00 €
Vyšetrenie nepoisteného pacienta 1 50.00 €
Vyšetrenie nepoisteného pacienta 2 100.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 50.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 100.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 200.00 €

Cenník zákrokov

Anesteziologické vyšetrenie - dieťa 20.00 €
Anesteziologické vyšetrenie - dospelý 30.00 €
Anestéziologické vyšetrenie 1 20.00 €
Anestéziologické vyšetrenie 2 30.00 €
Balíček na domáce ošetrenie rany 20.00 €
Celková anestéza - cena za 1 hodinu 180.00 €
Entonox 50.00 €
Fúzna biopsia prostaty 500.00 €
Fúzna biopsia prostaty - doplatok po dohode 100.00 €
Fúzna biopsia prostaty - doplatok po dohode 150.00 €
Fúzna biopsia prostaty 1 300.00 €
Konzultácia k operácii 50.00 €
Mikroskopická plastika varikokély 1000.00 €
Mikroskopická plastika varikokély 25 1350.00 €
Nadštandard - sám pacient na izbe 100.00 €
Obriezka doplatok po dohode 330.00 €
Obriezka v celkovej anestéze 600.00 €
Obriezka v lokálnej anestézii 500.00 €
Obriezka v lokálnej anestézii - doplatok po dohode 230.00 €
Operácia 1 50.00 €
Operácia 2 100.00 €
Operácia 3 200.00 €
Operácia 4 300.00 €
Operácia 5 400.00 €
Operácia 6 500.00 €
Operácia 7 600.00 €
Operácia 8 700.00 €
Operácia 9 1000.00 €
Operácia hydrokély 700.00 €
Operácia hydrokély doplatok po dohode 350.00 €
Operácia varikokély 700.00 €
Operácia varikokély doplatok po dohode 350.00 €
Plastika uzdičky 350.00 €
Plastiky uzdičky doplatok po dohode 140.00 €
Radikálna orchiektómia 1600.00 €
REZUM 2500.00 €
Spermatokéla 700.00 €
Spermatokéla - doplatok po dohode 400.00 €
Vasektómia 600.00 €
Vaso vasoanastomóza 2200.00 €
Výber operatéra 100.00 €
Výber operatéra 1 200.00 €
Výber operatéra 2 300.00 €