Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Pre zadávateľov

Naša spoločnosť sa aktívne zapája do medzinárodných projektov v rámci klinického skúšania liekov II.,III. a IV. fázy.

Disponujeme modernou prístrojovou technikou, všetky prístroje sú pravidelne kalibrované a sú certifikované.

Na našom pracovisku pracuje team skúsených investigátorov, štúdiových koordinátoriek, štúdiových sestier. Všetci sme držiteľmi platných GCP a IATA tréningov, ktoré pravidelne obnovujem. Na požiadanie vám zašleme naše aktuálne CV s presným počtom realizovaných klinických skúšaní, s rozpisom indikácie, fázy a počtu pacientov, ktorí boli zaradení do skúšania. Absolvovali sme niekoľko auditov / interných aj externých / bez major findings. Máme skúsenosti s odberom vzoriek na fakmakokinetiku alebo farmakogenetiku,centrifugovaním v chladených centrifúgach, odosielaním zmrazených vzoriek, odosielaním CT, MRI alebo bone scanov pomocou webových portálov etc.